Hoe ga je om met een ‘lastige’ groep leerlingen of studenten?

Zoals we allemaal weleens ervaren, is de ene groep leerlingen of studenten de andere niet. Mijn ervaring is dat lesgeven aan een ‘lastige’ groep leerlingen (of studenten) veel energie kost en niet bepaald bevorderlijk is voor je plezier in je werk. Meer lezen

 

Hoe kijk jij terug op het afgelopen schooljaar?

De start van de zomervakantie is voor mij altijd een moment om terug te kijken op het afgelopen schooljaar. Wellicht geldt hetzelfde voor jou. Natuurlijk kijk ik naar de dingen die ik volgend jaar anders en vooral beter wil doen. Tegelijkertijd lijkt het me zeker zo zinvol om ook terug te kijken op datgene wat goed ging. Meer lezen

 

Positieve groepsvorming

Je kent vast het verschijnsel wel dat jij en je collega’s sommige klassen als lastig ervaren, terwijl andere klassen een stuk prettiger zijn in de omgang. Soms lijkt misschien alsof je hier geen invloed op hebt. Toch is dat (gelukkig) wel het geval. Meer lezen

 

Waarom het geven van complimenten niet altijd werkt

Volgens Doug Lemov (2013) is positieve aanmoediging dan ook één van de krachtigste instrumenten in het klaslokaal. In de praktijk wordt dit soms vooral vertaald in het geven van complimenten. Deze blijken echter echter niet altijd het beoogde resultaat op te leveren. Meer lezen

 

Oplossingsgerichte intervisie werkt

Intervisie is op zich een prima methode om van en met elkaar te leren. Desondanks vinden veel teams het lastig om dit op structurele wijze in te zetten. Mijn ervaring is dat de oplossingsgerichte variant effectief is en positieve energie levert, waardoor deze vorm een blijvertje wordt op de agenda. Meer lezen

 

Gemotiveerde studenten in het beroepsonderwijs

Docenten gaan er soms vanuit dat studenten intrinsiek gemotiveerd zijn op het moment dat ze van start gaan met hun beroepsopleiding en verwachten van hen dan ook een actieve deelname aan de les. Ze hebben immers zelf gekozen voor deze opleiding en het beroep (of het beroepenveld) waarvoor ze opgeleid worden. De praktijk wijst echter anders uit. Meer lezen

 

Kernwaarden en de vertaalslag naar het dagelijks handelen

Veel scholen kiezen ervoor om hun kernwaarden een prominente plek te geven in hun beleid en hun communicatie naar de buitenwereld. De vertaalslag naar het dagelijks handelen is echter lastig te realiseren. Meer lezen

 

Hoe stem je LOB af op de leeftijdsfase van jongeren?

De afgelopen jaren heeft loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) volop in de aandacht gestaan. Vooral dankzij het project Stimulering LOB is er veel gebeurd op dit gebied en hanteren zowel het vmbo als het mbo dezelfde loopbaancompetenties. Dit bevordert de ontwikkeling van loopbaancompetenties als een doorlopend leerproces. De vraag is hoe je dit leerproces kunt afstemmen op de leeftijdsfase van jongeren. Meer lezen

 

Besluitvorming in teams

Heb je het idee dat binnen jouw team teveel wordt gediscussieerd, deze discussie alle kanten opgaat en ervaar je het als lastig om een teambesluit te nemen waar iedereen achter staat? Dan is de BOB-methode wellicht een simpel en praktisch hulpmiddel om dit te voorkomen. Meer lezen

 

Vind jij het ook belangrijk dat het leren van de leerling/student centraal staat?

Misschien wil je dan wel meedoen met ons initiatief om op een groot aantal scholen een groep leerlingen/studenten hun ideale lesdag te laten organiseren en hiervan verslag te doen op 1 oktober 2015 volgens het TEDx format. Meer lezen

 

Motiverende gesprekken voeren met jongeren

Hoe kun je ervoor zorgen dat je leerlingen of studenten niet alleen zeggen dat ze hun gedrag veranderen, maar dit ook daadwerkelijk doen? Meer lezen

 

Feedback geven aan collega’s

Wanneer ik met een team aan de slag ga, komt vaak de vraag naar voren of we ook aandacht kunnen besteden aan het geven van feedback aan elkaar. Wanneer ik doorvraag, blijkt dat eigenlijk wordt bedoeld dat men elkaar niet aan durft te spreken op gedrag en dat dit ten koste gaat van de sfeer en het functioneren van het team. Meer lezen

 

Hoe geef je effectieve feedback aan leerlingen of studenten?

Feedback kun je geven op verschillende manieren, op verschillende momenten en met verschillende intenties. Uitgangspunt van mijn blog is dat je met het geven van feedback het volgende wilt bereiken:

  • Je leerlingen (of studenten) leren van de feedback en het resultaat van hun leerproces verbetert daadwerkelijk.
  • De feedback is van positieve invloed op de motivatie van leerlingen. Meer lezen

 

Inspanning loont?

Heb je regelmatig te maken met leerlingen of studenten die zeggen dat ze er niets van snappen en vervolgens geen aandacht hebben voor jouw uitleg? Of met jongeren waarvan je het idee hebt dat ze meer kunnen dan ze laten zien of die nauwelijks inspanning leveren? Meer lezen

 

De school als een plek waar het goed leren en werken is voor iedereen

Veel scholen zijn bezig met allerlei initiatieven om dit voor elkaar te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven om pesten te voorkomen, beter om te leren gaan met probleemgedrag van leerlingen,  maatwerk te leveren, ouders actief te betrekken bij de school, met resultaatgerichte teams te gaan werken, etc. Het nadeel van losse initiatieven is dat deze lang niet altijd leiden tot duurzame verbetering van het onderwijs of het werk- en leerklimaat. Meer lezen

 

Geef je je leerlingen de vrijheid of bied je structuur?

Als in voldoende mate is voldaan aan de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie, is er welbevinden, inzet en zin in leren. Voor jongeren geldt dit misschien wel in versterkte mate. Nu is autonomie een lastige. Jongeren voelen zich vaak al volwassen en willen alles zelf bepalen, terwijl wij als volwassenen ervaren dat ze sturing nodig hebben. Hoe ga je hiermee om? Meer lezen

 

Gesprekken voeren met jongeren

Jongeren communiceren voortdurend en zijn de hele dag ‘on-line’ met hun leeftijdsgenoten. Met volwassenen communiceren is echter een ander verhaal…. En andersom is het voor ons als volwassene soms moeilijk om ons te verplaatsen in de wereld van de jongere. Hormonen kunnen zorgen voor grote schommelingen in gedrag en ook het brein gaat totaal anders functioneren. Meer lezen

 

De kracht van de waarderende benadering bij veranderingstrajecten in het onderwijs

Bij veranderingstrajecten wordt vaak de ‘gap’-benadering gebruikt. Uitgangspunt van deze benadering is een probleem dat ervaren wordt in de huidige situatie. Dit probleem ga je analyseren, je bedenkt oplossingen en vervolgens zet je een pad uit om van de bestaande situatie naar de gewenste situatie te gaan. Deze benadering werkt prima wanneer het probleem door de betrokkenen als een urgent wordt ervaren en het probleem echt opgelost moet worden.

Een andere veranderingsaanpak is de waarderende benadering. Deze aanpak is onder meer geschikt wanneer je je als organisatie, team of persoon blijvend wilt ontwikkelen. Meer lezen

 

Praktische tips om mentaal fit te zijn en te blijven

De fysieke conditie op peil houden door te sporten of een andere vorm van bewegen, is voor veel mensen wekelijkse of zelfs dagelijkse routine. Zoals u waarschijnlijk weet, heeft fysieke beweging ook een positieve invloed op de werking van het brein en de mentale gesteldheid. Wat kun je daarnaast nog meer doen om je mentale fitheid te versterken, zodat je bijv. adequaat handelt in complexe situaties en veerkrachtig om kunt gaan met allerlei veranderingen die op je af komen? Meer lezen

 

Werkdruk verminderen en werkplezier verhogen

De werkdruk in het onderwijs is op dit moment gewoonweg hoog. Dit geldt voor zowel onderwijsgevenden als leidinggevenden. Vermindering van werkdruk is daarom één van de speerpunten van het Nationaal Onderwijsakkoord. Wat kunt u daarnaast zelf doen? Vaardigheden als timemanagement en grenzen kunnen stellen zijn natuurlijk basaal. Inzicht in de factoren die de kans op een burn-out verminderen, biedt u daarnaast de mogelijkheid om de invloed die u hierop heeft volledig te benutten. Daarmee vermindert u niet alleen de werkdruk, maar verhoogt u ook uw werkplezier. Meer lezen

 

Een veilig en positief leerklimaat dankzij PBS

(SW)PBS staat voor (School Wide) Positive Behavior Support. Het is een wetenschappelijk bewezen, praktische aanpak om een veilig en positief schoolklimaat te realiseren, zodat het leren van leerlingen en het werkplezier van docenten wordt bevorderd. Het is geen compleet uitgewerkte methode die op alle scholen op dezelfde manier gebruikt wordt. Uitgangspunt is juist dat elke school de ruimte heeft om een eigen invulling te geven aan PBS. Een invulling die past bij de visie van de school en zoveel mogelijk gebruik maakt van goede ervaringen met bestaande interventies en ondersteuningsprogramma’s.  Meer lezen