make things happenIk werk vanuit de waarderende en oplossingsgerichte aanpak. Kenmerken zijn: aandacht voor de kwaliteiten van mensen en teams, voortbouwen op datgene wat goed gaat en gerichtheid op de toekomst. Mijn streven is om vooral bij omvangrijke verandertrajecten steeds de focus te houden op de essentie en na te gaan welke verandering het meeste effect heeft. In de praktijk blijkt vaak dat kleine veranderingen al grote gevolgen kunnen hebben.

Werken, leren en innoveren zijn naar mijn idee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het dagelijkse handelen in de praktijk vormt daarom het uitgangspunt van elk traject. Centrale vragen zijn bijvoorbeeld: Wat werkt in de praktijk, hoe weten we dat dit werkt, hoe kunnen we inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar handvatten voor het dagelijks handelen, wat levert dit op? Door het beantwoorden van dit soort vragen wordt een lerende, onderzoekende cultuur versterkt en leidt het traject tot een zichtbaar, blijvend resultaat.

De basis vormt een constructieve samenwerking met alle betrokkenen en het bevorderen van de dialoog met elkaar, zodat eenieder zijn kennis en kunde kan inzetten en de gezamenlijke ambities van het team of de school daadwerkelijk worden gerealiseerd.