Hoe kun je – samen met je collega’s – de motivatie en betrokkenheid van jongeren stimuleren in het beroepsonderwijs?

Gezien de snelle technologische, maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen is het lastig om leerlingen/studenten goed voor te bereiden op hun toekomstig functioneren in de maatschappij. Het is immers onduidelijk hoe onze samenleving er over een aantal jaren precies uitziet. Daarom is het des te belangrijker dat onze leerlingen/studenten weten wat ze willen en wat ze kunnen,  de ruimte krijgen hun talenten te ontwikkelen en in staat zijn zelf sturing te geven aan hun loopbaan.

De motivatie om te leren is en blijft de achterliggende drijvende kracht. Elk mens is van nature nieuwsgierig en gemotiveerd om te leren: Om dingen te ontdekken en daar meer van te willen weten. Deze motivatie zien we echter lang niet altijd terug bij onze leerlingen/studenten. Gelukkig kun je als docent veel doen om ervoor te zorgen dat zij wel enthousiast en gedreven leren.

Basis is dat je ervoor zorgt dat voldaan wordt aan de drie basisbehoeften voor het leren, nl. relatie, competentie en autonomie. Deze basisbehoeften vormen in feite de wortels van de bereidheid om te leren.

Wat leerlingen/studenten vervolgens motiveert, is het werken aan Concrete, Haalbare en Inspirerende (CHI) leerdoelen. Het gaat erom dat zij het leren als betekenisvol ervaren en het gevoel hebben dat ze hun leerdoel kunnen bereiken als ze er zich voor inspannen. Dit betekent ook dat je er niet aan ontkomt om maatwerk te leveren en je leerlingen/studenten zelf actief te laten leren. Tijdens deze leerfase is effectieve feedback onmisbaar. Feedback die een verbinding maakt tussen wat ze wel of niet doen in relatie tot het bereiken van het beoogde doel, zodat ze steeds een stap verder komen en vertrouwen houden in hun kunnen.

Vanzelfsprekend kan onderwijs niet altijd ‘leuk’ zijn. Je dingen eigen maken betekent vaak dat je veel moet oefenen en soms ook dat je voortbouwt op minder interessante zaken die je eerder hebt geleerd. Jongeren kunnen dit zelf niet altijd overzien en hebben docenten nodig die in staat zijn om dit overzicht te bieden.

Wil je weten hoe je de brug kunt slaan tussen inzichten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en je eigen dagelijkse werkpraktijk, zodat jij je leerlingen/studenten nog beter kunt motiveren en hun betrokkenheid kunt vergroten? Neem dan contact met me op,

Ineke Beumer